Szelki odblaskowe dla dzieci *

Szelki odblaskowe z odblaskowymi pasami - możliwość nadruku. Wielkość uniwersalna dla dzieci. 

Dostępne kolory: żółty, pomarańczowy, różowy.\

 

 

* Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej wraz z późniejszymi zmianami. Produktu nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.

Galeria