Znaczki odblaskowe (buttony) *

Klasyczne znaczki w wersji odblaskowej. Oferujemy wielokolorowy nadruk dowolnej grafiki na folii*, jak również nadruk z przejściami tonalnymi. Drukujemy również pod folią odblaskową w pełnym kolorze, dzięki czemu nie blokujemy właściwości odblaskowych folii.

 

* Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej wraz z późniejszymi zmianami. Produktu nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.