Smycz odblaskowa *

Wykonana z fluorescencyjnej tkaniny z odblaskowym pasem pośrodku. Wyposażona w karabińczyk i mocowanie do telefonu komórkowego. Szerowkość całkowita 15 mm , odblaskowy pas 10 mm . Dostępne kolory żółty i pomarańczowy . 

 

* Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej wraz z późniejszymi zmianami. Produktu nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.