Opaski z nadrukiem na spodniej stronie *

Proponujemy opaski z nadrukiem na folii odblaskowej (wierzch opaski) oraz na stronie spodniej. Nadruk od strony spodniej na białej folii daje możliwości nowych pomysłów w zastosowaniu opasek.

Na zdjęciu nadruk na stronie odblaskowej przedstawia mapę trasy rowerowej, spodnia strona to opis zaznaczonych na mapie miejsc.

  • budowa opaski: blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folia pryzmatyczną PVC, spód wykonany z folii PCV,
  • dostępne rozmiary: 3x20 cm, 3x25 cm, 3x30 cm, 3x34 cm, 3x41 cm,

* Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej wraz z późniejszymi zmianami. Produktu nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.