Opaski z nadrukiem na folii *

Na opaskach wykonujemy nadruki reklamowe zarówno jednokolorowe, jak i w pełnym kolorze z przejściami tonalnymi. 

  • budowa opaski: blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folia pryzmatyczną PVC, spód standardowo wykonany z materiału typu flock lub, na życzenie klienta, z folii PCV / spienionej gąbki w różnych kolorach 
  • dostępne rozmiary: 3x20 cm, 3x25 cm, 3x30 cm, 3x34 cm, 3x41 cm

* Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej wraz z późniejszymi zmianami. Produktu nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.