Opaski odblaskowe fotoluminescencyjne ! *

Jako pierwsi w Polsce i prawdopodobnie w Europie produkujemy odblaski fotoluminescencyjne. Taki produkt łączy funkcję odblasku - świeci światłem odbitym, jak i luminescencji - świeci światłem własnym. Długość świecenia światłem własnym zależy od czasu wcześniejszej ekspozycji w świetle (wcześniejsze naświetlenie) - specjalna substancja pochłania energię i następnie ją oddaje. Czas świecenia własnym światłem trwa, w zależności od czasu naświetlenia, od 10 - 30 minut, po czym następuje stopniowe gaśnięcie. 

W tej technologii możemy wykonać opaski, zawieszki miękkie, zawieszki magnetyczne oraz naklejki. Załączone zdjęcia pokazują efekt luminescencji. Szczegóły na emaila. 

Miło nam poinformować, że innowacyjność naszego produktu została doceniona podczas targów REMADAYS 2016, potwierdzeniem czego było zajęcie II miejsca w konkursie GIFTS OF THE YEAR 2016.

 

* Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej wraz z późniejszymi zmianami. Produktu nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.