Opaski informacyjne z kieszonką *

NOWOŚĆ - opaski odblaskowe bez nadruku z możliwością umieszczenia na nich własnych informacji. Foliowa kieszonka o wymiarach ok. 3 x 10 cm pozwala na wielokrotne zmiany umieszczanych na opasce zapisów.

  • budowa opaski: blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folia pryzmatyczną PVC, przeźroczysta folia, spód standardowo wykonany z materiału typu flock lub, na życzenie klienta, z folii PCV / spienionej gąbki w różnych kolorach,
  • dostępne rozmiary: 3x20 cm, 3x25 cm, 3x30 cm, 3x34 cm, 3x41 cm,

* Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej wraz z późniejszymi zmianami. Produktu nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.